Felleskristen lovsangsplate

Sangere og musikere fra fem forsamlinger i Bergen bidrar med
sanger på platen «Tilhører deg - sammen i lovsang».

TARJEI GILJE

Tidligere i vår fortalte Dagen om det felleskristne lovsangsprosjektet som skulle resultere i en plate bestående av sanger
som er i bruk i ulike forsamlinger i Bergen. Nå er produksjonen ferdig, og den offisielle lanseringen finner sted i Johanneskirken 18.
september. Initiativtaker Vegard Schow er godt fornøyd med resultatet.
- Vi har prøvd å ta vare på det váre i noen av sangene, samtidig som vi har en røffere stil på det mer rocka materialet. Stort sett lever platen opp til
tanken om personlige og Gudsfokuserte lovsanger, mener Schow som sammen med kollega Sveinung S. Nygaard har produsert platen gjennom
selskapet Make Music AS.
- Er dette typiske forsamlings-sanger, eller er det også sanger som man først og fremst skal lytte til?
- Det er noen lytte-sanger her, men de fleste er allerede i bruk i kor eller forsamlinger. I tillegg er to av sangene nyskrevne til platen, forteller Schow.

Stopper ved forsamlingsdøren

I fjor høst lanserte han idéen om en felles lovsangsplate for menighetene i Bergen. Etter hvert takket fem av dem ja til innbydelsen, og både Arna Misjonsmenighet, Kristent Fellesskap, Kristkirken, Pinsekirken Tabernaklet og Salem (NLM) bidrar med to sanger hver, i tillegg til at de to
produsentene også bidrar med hver sin.
- Det finnes en del låtskrivere rundt omkring, men siden en del av dem ikke er artister selv, stopper sangene gjerne ved forsamlingsdøren. Vi ønsker at disse sangene skal bli brukt av flere, sier Schow.
- Er denne innspillingen et signal om at de ulike sammenhengenes musikalske uttrykk har blitt mer homogent?
- Ja, det har nok blitt likere i løpet av de siste 10 årene, men vi har også ønsket at forskjellige mennesker skal kunne samarbeide. Vi ville at platen
skulle ha et helhetlig uttrykk, derfor er for eksempel Salems nokså pianobaserte musikk gjort mer gitarbasert, mens Kristent Fellesskaps
mer rocka lydbilde er trukket litt tilbake, forklarer Schow.

Mykt, men kraftfullt

:En artig detalj er at produsentene i stor grad har gitt solooppdrag til sangere som kommer fra andre menigheter enn komponisten, for
eksempel synger Pinsekirkens Lynn Haaland solo på tittelsporet «Tilhører deg» som er skrevet av Jostein Hope fra Arna Misjonsmenighet.
Sett under ett har platen et mykt, men kraftfullt lydbilde, og Schow sier selv at den rent musikalsk befinner seg innenfor pop-landskapet. Øyvind Bjorå som til daglig er førstefiolinist i Bergen Filharmoniske Orkester og ellers tilhører Metodistkirken bidrar for øvrig på flere av sangene.

Gammelmodig

Platen har skiftet navn underveis. Hvorfor det?
- Vi fikk en del innspill om at «Songen om Jesus» hørtes litt gammelmodig ut. I tillegg fikk vi vite at «Sammen i lovsang» jo har vært et
konsept i Bergen, sier Schow og sikter til at en rekke ulike menigheter i en periode på 1990-tallet kom sammen én søndag i måneden under
vignetten «Sammen i lovsang og bønn for byen».
- Ønsker dere å spre konseptet til andre byer?
- Ja, man kan jo gjerne gjøre Sammen i lovsang på Sunnmøre, i Stavanger eller i Kristiansand, for eksempel. Hvis menigheter er interessert, kan vi gjerne være med på å gjennomføre det sammen med lokale musikere, sier Vegard Schow.

DAGEN

FELLES LOVSANG: Vegard Schow (fra venstre) - produsent og låtskriver (Kristkirken), Natasha Fuglebakk - sanger (Kristkirken), Lynn Åsnes - sanger (Pinsekirken Tabernaklet), Kjersti Ørnhaug - sanger og låtskriver (Kristent Fellesskap), Sveinung S. Nygaard - produsent og låtskriver (Norkirken) og Frode Ljones - sanger og låtskriver (Pinsekirken Tabernaklet) er noen av sangerne på «Tilhører deg - sammen i lovsang».

FOTO: Magnar Børnes